Hogyan rendelhetek?

Eredeti grafikák és festmények

1. Válaszd ki a megrendelni kívánt eredeti képet az ANDRÉ ART GALÉRIÁBÓL!

Az egyes képek méreteit és árait megtalálod a kép leírásában a galériában. (Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák.)

2. Küldj üzenetet az alábbi ÜZENŐFALON keresztül, Facebookon vagy Instagramon!

3. Miután minden részletben  megegyeztünk, tisztáztuk a pontos paramétereket, szállítási költséget, díjbekérőt küldünk számodra. Kérjük, hogy a díjbekérőn szereplő vételárat és a szállítási költséget utald át bankszámlánkra! A teljes vételár beérkezése után történhet meg a képek előkészítése és kiszállítása és a számla kiállítása.

üzenetet író kéz

számozott nyomatok

1. Válaszd ki a megrendelni kívánt képet az ANDRÉ ART GALÉRIÁBÓL!

2. Válassz méretet és felületet az alábbi ÁRLISTÁBÓL! Egyedi méretek is rendelhetők, ebben az esetben kérj egyedi árajánlatot!

3. Küldj üzenetet az alábbi ÜZENŐFALON keresztül, Facebookon vagy Instagramon! Az üzenetbe írd be a kép kódját és a kiválasztott formátum számát!

4. Miután minden részletben  megegyeztünk, tisztáztuk a pontos paramétereket, szállítási költséget, díjbekérőt küldünk számodra. Kérjük, hogy a díjbekérőn szereplő vételárat és a szállítási költséget utald át bankszámlánkra! A teljes vételár beérkezése után történhet meg a képek előkészítése és kiszállítása és a számla kiállítása.

Nyomatok rendelése esetén, ha rendelésed összege meghaladja a 120 000 Ft-ot, ingyenes szállítást biztosítunk Magyarország területén belül.

Az alábbi árak az eredeti képek professzionális szkennelése után készült magas minőségű nyomatokra vonatkoznak. A kategóriába tartozó rajzok és festmények esetében 10 db, a fotók esetében 50 db számozott, aláírt nyomat rendelhető.

Zárt sorozatú képeink mindegyikét tanúsítvánnyal látjuk el, mely bizonyítja,
hogy a megvásárolt kép a megnevezett limitált széria része.

ÜZENŐFAL

pl. +36-30-1234567
pl. 1112 Budapest, Minta u. 12.
pl. 1114 Budapest, Minta u. 14. vagy "ua.", ha megegyezik a számlázási címmel/or "same" if the same as the delivery address

számozott nyomatok árlistái:

rajzok és festmények árlistája
négyzet alakú rajzok és festmények árlistája
fotók árlistája

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Andréné Pósch Szilvia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató)

zoltanandre.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap),

https://www.facebook.com/AndreArtGaleria oldalon és a

https://www.instagram.com/zoltanandre/ oldalon

André Zoltán által készített rajzokat, festményeket és fotókat értékesít. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó céljairól és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató – mint adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató a személyes adatokat a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával, illetve a vonatkozó törvények alapján kezeli.

A Felhasználó a Honlap (oldalak) használatával, a Honlapról (oldalakról) történő rendelés illetve a Szolgáltatóval történt kapcsolatfelvétel esetén, önkéntesen elfogadja és hozzájárul a Szolgáltató alábbiakban meghatározott adatkezeléséhez.

A Szolgáltató adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hazai és európai szabályozással, nevezetesen Data Protection Act 1998 (DPA) és a General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.

A Szolgáltató a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli, melynek során figyelembe veszi az egyes jogszabályok által előírt kötelezettségeit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

Adatkezelő megnevezése:

Andréné Pósch Szilvia egyéni vállalkozó
Cím: 8394 Alsópáhok, Fenyő u. 6.

Telefon: +36-30-400-1467, szilviandre@gmail.com

Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja hogy a Szolgáltató a Honlapon (oldalakon) található termékek megrendelését, kiszállítását, számlázását a törvényi előírásoknak megfelelően lebonyolítsa és jótállási kötelezettségének eleget tegyen.

A kezelt adatok köre az alábbi személyes adatokra terjed ki:

  • a vásárló neve
  • a vásárló számlázási címe
  • szállítási cím (ha eltér)
  • a vásárló e-mail címe
  • vásárló telefonszáma

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása valamint az európai és hazai jogszabályok alapján kerül sor.

A Felhasználó a hozzájárulását – jelen adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően – a Honlapon (oldalakon) történő rendeléssel, ill. kapcsolatfelvétel kezdeményezésével adja meg.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által a rendelés során megadott személyes adatok kezelése a rendeléssel, ill.kapcsolatfelvétellel kezdődik és a vásárolt termék jótállási idejének lejártáig tart.

A Szolgáltató által működtetett weboldalon leadott megrendelések alapján készült számlák rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos törvényben meghatározott időszakra (8 évre).

Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a fent meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Adatfeldolgozók

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. csomagszállító, nyomda) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

FOXPOST Zrt. 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A

GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

DPD Hungary Kft. 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet

FedEx Express International B.V., Attn: Legal Department
Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Pigmenta Art Print Lab, 1145 Budapest, Amerikai út. 56.

Adattárolás

Személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Tájékoztatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a vásárlást megelőzően a Felhasználók részére az általuk kért információkat biztosítsa. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címekre kéretlen elektronikus leveleket (pl. hírleveleket) nem küld.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó a hozzájárulását a tájékoztatás- vagy árajánlat kérés alkalmával a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

A kezelt adatok köre az alábbi személyes adatokra terjed ki: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által a tájékoztatás- vagy árajánlatkérés alkalmával megadott személyes adatokat a Szolgáltató 1 évig kezeli.

Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás: Az adatokat a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a fent meghatározott célokra használják fel.

GOOGLE

A Szolgáltató a Honlap látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez (pl. mennyi időt töltöttek a weboldalon, visszatérő vagy új látogatók-e, milyen oldalakat tekintettek meg), statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics programot használja.

A Felhasználók a Honlap használatával hozzájárulnak, hogy a fent megnevezett program a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Felhasználók egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére.

A fent megnevezett program nem gyűjt személyes adatokat, nem alkalmas személyazonosításra.

További információk a Google adatkezeléséről a következő linken találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en. A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

FACEBOOK

A Szolgáltató a Honlap egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megosztja a facebook.com weboldalon.

A facebook.com oldal felhasználói adatokat nem gyűjt. Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Információk a Facebook adatkezeléséről a következő linkeken találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy ,https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Szolgáltató nem tehető felelőssé.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

FELHASZNÁLÓI JOGOK

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást

Adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, zárolásához való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználónak joga van arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkérje a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért adatokat,

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben ad tájékoztatást illetve tesz intézkedést, ha a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt, ha úgy véli, hogy adataival visszaéltek vagy a Szolgáltató nem teljesítette valamely kérelmét:

Andréné Pósch Szilvia egyéni vállalkozó
Postacím: 8394 Alsópáhok, Fenyő u. 6.
Telefon: +36-30-400-1467;  e-mail: szilviandre@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó Bíróság előtt is érvényesítheti jogait, amennyiben a Szolgáltató megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket vagy nem teljesítette valamely kérelmét.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2022. 05. 12.

Általános Szállítási Feltételek

André Art Galéria

Weboldal: https://zoltanandre.com/andre-art-galeria/

Facebook: https://www.facebook.com/AndreArtGaleria

Instagram: https://www.instagram.com/zoltanandre/

Szerződési és Szállítási Feltételek

Weboldalunkon egyedi rajzok, fotók és festmények megrendelésére és vásárlására van lehetőség. A rajzok és festmények esetében 10 db, a fotók esetében 50 db számozott, aláírt nyomat rendelhető, ezen kívül az eredeti képek is megrendelhetők. A megrendelést követően a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek összege a megrendelést visszaigazoló e-maiben fel van tüntetve.

Az André Art Galéria használata

A szerződési és szállítási feltételek a fenti weboldalon, Facebook oldalon vagy Instagram oldalon történő megrendelésekre vonatkoznak. Ha rendel bármilyen terméket az oldalunkon, azzal Ön elfogadta az alább olvasható szerződési és szállítási feltételeket. A szerződési és szállítási feltételek nem sértik az Ön jogait. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a szerződési és szállítási feltételeket mielőtt megrendelné a terméke(ke)t. 
Az oldalon időnként változhatnak a szerződési és szállítási feltételek, ezért kérjük, hogy rendelés előtt mindig olvassa el!

Szerződési és fizetési feltételek

Megrendelésének elküldése után 1-3 napon belül e-mailben, Messengeren vagy Instagramon visszajelzünk Önnek a kiválasztott paraméterekkel, a nyomtatás és szállítás részleteivel és a fizetési információkkal kapcsolatban. A megrendelés minden részletének tisztázása akár több üzenetváltást is igényelhet.
A megrendelés elküldése annyit jelent, hogy Ön kifejezte vásárlási szándékát az adott termék(ek)re. A megrendelést a vételár kifizetése véglegesíti, a szerződés ekkor lép érvénybe. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos esetekben, visszautasítsuk a megrendelést.

Az árak a weboldalon a Rendelés menüpont alatt találhatók forintban (HUF), euróban (EUR) és amerikai dollárban (USD). A feltüntetett árak bruttó árak (AAM alanyi adómentes).

A rendelés részleteinek tisztázása után üzenetet küldünk a megrendelőnek, melyben feltüntetjük a teljes vételárat és a szállítás költségét. Amennyiben a megrendelő ennek elfogadásával megerősíti rendelését, díjbekérőt küldünk számára, mely tartalmazza vételárat és a szállítás díját. Kérjük, a díjbekérőn is megadott alábbi számlaszámra utalja át a termék árát:

Bankszámlaszám: 50437117-15560366

IBAN: HU87-5043-7117-1556-0366

Számlatulajdonos: Andréné Pósch Szilvia

A megrendelés addig nem kerül visszaigazolásra és nem is válik aktívvá, amíg a  kifizetés meg nem történik. A vételár és a szállítási költség bankszámlánkra beérkezése után nyomtatjuk ki a terméket és szervezzük meg a szállítást a megrendelő által előzőleg megadott címre. Ekkor állítjuk ki a számlát is, melyet a termékkel együtt küldünk el a megrendelőnek.

Szállítás 

A pontos szállítási díjakat a rendelés részleteinek egyeztetése után tudjuk megadni, ezután Ön eldöntheti, hogy vállalja-e a szállítási díj kifizetését.

A megrendelt terméket az Ön által megadott címre szállítjuk. Fontos, hogy a cím pontos és helyes legyen. Kérjük, minden információt adjon meg ahhoz, hogy a szállító könnyen megtalálja a címzettet. A rendelés elküldése után a címváltoztatás már nem lehetséges.

A szállítást futárszolgálatokon keresztül végezzük, a szállítás pontos napját és időpontját a szállító cég adja meg, ill. egyezteti a megrendelővel.

A szállításra megjelölt napon Önnek vagy meghatalmazottjának a megadott szállítási címen kell tartózkodnia, hogy a terméket átvegye. Sikertelen szállítás esetén előfordulhat, hogy a második kiszállításnak további költségei lesznek, melyet átháríthatunk Önre.

Mielőtt aláírná az átvételt igazoló dokumentumokat, feltétlenül győződjön meg arról, hogy a termék csomagolása sértetlen. Ha a csomag sérült vagy hiányos, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítóval!
Minden esetben ellenőrizze a terméke(ke)t 24 órán belül. Ha a termék sérült, hibás vagy hiányos, azonnal jelezze azt felénk, az átvételt követő 24 órában. Ha nem érkezik bejelentés az átvételt követő 24 órában, reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni.

Módosítás, lemondás

Változtatások a rendelésben: módosítást a rendelés elküldése előtt áll módunkban elfogadni, miután elküldtük a rendelést, sajnos már nem tudjuk módosítani.

Rendelés lemondása: a rendelés lemondására a vételár átutalásáig van lehetőség, miután a megrendelő átutalta a vételárat és a szállítási költséget bankszámlánkra, már nem áll módunkban elfogadni a lemondást.

Sérült vagy hibás termék

Ha az átvételnél bármilyen sérülést, hibát tapasztal, kérjük, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítóval, majd értesítsen minket a szilviandre@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-30-400-1467 telefonszámon.

Számla

A nyomtatott számlát és az eredetiséget igazoló dokumentumokat a termékkel együtt szállítjuk, vagy bizonyos esetekben külön e-mailben és postai úton küldjük el Önnek.

Ha nem kapott számlát, kérjük, jelezze a szilviandre@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-30-400-1467 telefonszámon.

Rendeléstől való elállás 

Online rendelés esetén a vásárlót 14 napos elállási jog illeti meg, ez alatt indoklás nélkül visszajuttathatja hozzánk a terméket, kizárólag sérülésmentes eredeti állapotában. A visszaszállítás költsége minden esetben a megrendelőt terheli. Miután visszaérkezett a termék sértetlen állapotban, visszautaljuk a vételárat. A nemzetközi kereskedelemben alkalmazott vámot és kereskedelmi adókat nem áll módunkban visszatéríteni. Akciós termékek árát nem térítjük vissza, visszatérítés csak teljes áron vásárolt termék esetén lehetséges.

Amennyiben vissza szeretné küldeni a terméket, kérjük, értesítsen minket a szilviandre@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-30-400-1467 telefonszámon.

JOGHATÁLY

A szerződési feltételek által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.

Vitás esetek rendezésére a felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság/Főváros Bíróság kizárólagos illetékességét.

Andréné Pósch Szilvia

egyéni vállakozó

8394 Alsópáhok, Fenyő u. 6.

Adószám: 58363296-1-40